1.miesto Stráňavský beh

26.10.2014 07:11 Beh Od pamätníka k pamätníku na 9,5 km sa stal korisťou Kristíny v krásnom slnečnom pačasí.